Är köpare av Barkborreskadat timmer

diameter 18 cm och grövre

längd: 20% 3,80-3,90, 80 % 5,80-5,85

Skall stuffas i container

Pris:  SEK/m3 fritt levererat Vålberg


Vill du köpa flis ?               Ring eller maila


Trädgårdsflis i säck 40 lit

25 kr / säck, hämtat

1 kubik, 500 SEK levererat


www.nordicbirch.comLagerplats


utomhus eller inomhus


varmt/kallt


lossning/lastning


mellanlagring


omlastningLagerplats för barkborreskadad ved


finns ca 70 000 m2 att tillgå


Hårdgjord grus yta


Till dig som kund kan vi erbjuda


  • Flisning
  • Stackning
  • Lastning
  • Transport till kund

Vi säljer mesa kalk.


Finns ca 2000 ton kalk i lager.


Till dig som kund kan vi erbjuda


  • Transport till åker
  • Spridning
  • Leverans och spridnings dag som passar dig

Ny lagringsyta på G